TO DO NARZEDZIA

do nitonakrętek
– ogarnąć teksty do nitownic x 3 (DK)
– „strzałeczki” do nitownic (DK)
– tabele techniczne (DK)
– karty katalogowe PDF

do nitów
– strzałeczki do nitownic?
– uzupełnić tabelki (z excela)
– karty katalogowe PDF
– grafika 2700

zgrzewanie
– tłumaczenia x 3 (MW)
– zrobić 3 tabelki (BC) + tłumaczenia (MW)
– karty katalogowe PDF

ręczne

– dodać wszystkie narzędzia ręczne (BC + MW)

thermdrill
– krótka wizytówka na podstawie ulotki (BC)

serwis
– zmiana grafiki dla serwisu – brak pomysłu
– tekst lub sugestie dla serwisu – (AK)