Areczek ma coś wymyślić – lub dać podpunkty, które chciałby aby były zawarte w informacji dla Klientów